Bộ lọc

Bảng Danh sách

(Tiếng Việt bên dưới)

(Wikipedia) -A mandala (Sanskrit: मण्डल, maṇḍala; literally "circle") is a spiritual and ritual symbol in Hinduism and Buddhism, representing the universe. In various spiritual traditions, mandalas may be employed for focusing attention of practitioners and adepts, as a spiritual guidance tool, for establishing a sacred space and as an aid to meditation and tranceinduction.

Imagine if your clothes and accessories are all embeslished or printed with these spiritual patterns which surrouding you in peace and meaning, how awesome could that be. That is exactly what we are doing with GISY. Every mandala we create is a condensed concept, which usually took weeks from sketch to finish. We started with mandalas feature the 5 factors of the Oriental World (Metal, Tree, Water, Fire, Earth) and then Vietnam (where we are based), next is Amsterdam Spring (Gijs Voogt comes from the Netherlands), and so on... the mandalas keep on following our journey. 

Thanks for reading,

Gijs & Yen Voogt

---

Mandala (Mạn đà la, nghĩa đen là "vòng tròn") là một biểu tượng tôn giáo của Ấn Độ giáo và Đạo Phật, đại diện cho "Vũ trụ". Theo truyền thống, các mandala được sử dụng để tạo nên một không gian linh thiêng giúp người tu hành đạt được sự tập trung và lĩnh hội khi thực hành thiền định.

Thử tưởng tượng tất cả quần áo và phụ kiện bạn mang trên người đều được "tẩm" các biểu tượng tinh thần này, bao bọc bạn trong sự yên bình và ý nghĩa- còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa? Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm với GISY. Mỗi mandala chúng tôi tạo ra đều là sự ngưng tụ của một khái niệm, thường tốn nhiều tuần từ khi phác thảo tới lúc hoàn thiện. Chúng tôi bắt đầu với các mandala đặc tả ngũ hành -5 biểu tượng của Thế giới phương Đông (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và sau đó là "Việt Nam" (nơi chúng tôi cư trú lâu dài), tiếp theo đó là "Amsterdam Spring" (Gijs Voogt đến từ Hà Lan), và cứ thế tiếp tục... các mandala theo sát mọi hành trình cuộc sống của chúng tôi.

Cảm ơn vì đã đọc.

Gijs & Yen VoogtTop

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy