Bộ lọc

Bảng Danh sách

(English below)

Họ là ai?

“Người đàn ông- GIJS VOOGT, 1973, đến từ Breada- Hà Lan, bỏ học trường nghệ thuật để trở thành thủy thủ và Người phụ nữ- Trần Thị Hải Yến (YEN VOOGT), 1984, đến từ Hà Nội, Việt Nam, bỏ học trường Ngoại giao và Báo chí để trở thành nhà thiết kế thời trang. Họ gặp nhau năm 2009 và cùng sáng lập nhãn hiệu GISY năm 2011, cùng năm họ tổ chức lễ cưới. GISY (viết tắt của Gijs IS Yen) là một sự kết hợp văn hóa thực thụ và “có thể thiếu mọi thứ nhưng tính nguyên bản thì có thừa.”

Cùng với sự ra đời của con gái (Mees G.V. Voogt), họ trở lên ám ảnh với việc “tạo ra thứ gì đó đáng để cho bọn trẻ thừa kế”, đó là khi các họa tiết mandala ra đời. “Một mandala là một vũ trụ thu nhỏ, chúng tôi cô đặc các khái niệm thành các tác phẩm mỹ thuật dạng mandala, để hàng trăm năm sau, mỗi khi bạn nhìn vào một mandala, bạn lại phát hiện ra những khía cạnh khác của chủ đề bạn đã chọn.”

Mỗi mandala mất nhiều tháng từ khi phác thảo tới hoàn thành. Trong năm 2017, tổng cộng họ chỉ sáng tạo được 6 mandala: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và Vietnam.

Tới thời điểm này, họ đã in các mandala này lên lụa tơ tằm và thêu lên vải linen 100% cotton và tạo thành các sản phẩm khăn quàng, quần áo và vỏ gối, tuy vậy, danh mục sản phẩm của họ vẫn tiếp tục tăng lên.”  (V.H. Bui- Nhà báo)

---

Who are they?

“The man- GIJS VOOGT, 1973,  from Breda, the Netherlands, quit his art school to become a sailor and the woman- Tran Thi Hai Yen (YEN VOOGT), 1984, from Hanoi, Vietnam, quit her diplomacy & journalism school to become a fashion designer. They met in 2009 and set up the brand GISY in 2011, same year with their marriage. GISY (which stands for "Gijs IS Yen") is a real combination of cultures and "can be lack of everything but not authenticity".

With the birth of their daughter (Mees G.V. Voogt), they became obsessed with "making something worth for the children to inherit", that was when the mandalas came in. "A mandala is a simplified universe, we condense concepts into art work under mandala form so that for hundreds of years later every time you look at a mandala, you'll see another aspect of the theme"

Each mandala took months to create from start to finish. In 2017, in total they only could make 6 mandalas: Metal, Tree, Water, Fire, Earth and Vietnam.

Till now, they have been printed these mandala on amazing silk and embroidered on 100% cotton linen fabric to make scarves, clothes and pillowcases, but their product category is still broadening by time.” (V.H. Bui- Journalist)Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy