Bộ lọc

Lưới Danh sách
Vòng tay trẻ em Kid Bracelet 150.10 (3 TREE)

14-15cm, aquamarine, GISY silver 925 tulip logo.

568.400₫
Vòng tay trẻ em Kid Bracelet 80.02 (3 WATER)

13-14cm, aquamarine, black agate & lapis lazuli, GISY silver 925 tulip logo

372.400₫
WATER Series No.8 Bracelet

faet aquamarine beads, silver 925

1.238.000₫
Vòng tay WATER Series No.7 Bracelet

18cm, gold stone & saphire, large silver S hook, GISY silver 925 tulip logo

635.000₫
Vòng tay WATER Series No.6 Bracelet

18.5cm, saphire, black agate, sodalite, shell,  large silver S hook, GISY silver 925 tulip logo

927.000₫
Vòng tay WATER Series No.4 Bracelet

19cm, 2 strings of lapis lazuli,silver 925 love charm, 3.2g GISY silver 925 toggle

1.315.000₫
Vòng tay TREE Series No.7 Bracelet

20cm, shell, ruby, black pearl, 3.2g GISY silver 925 toggle

1.288.000₫
Vòng tay TREE Series No.3 Bracelet

17.8cm, 3 strings of shell, pearl & facet chalcedony,  3.2g GISY silver 925 toggle.

1.288.000₫
Vòng tay TREE Series No.12 Bracelet

17.5cm, emerald, aquamarine, 1 GISY 925 silver space bar,  medium silver S hook.  

925.000₫
Vòng tay TREE Series No.11 Bracelet

19cm, aventurine, turquoise, chalcedony, smoky quartz, 2 GISY 925 silver space bars, medium silver S hook

975.000₫

Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy