Vòng tay TREE Series No.3 Bracelet

Hãng : GISY

17.8cm, 3 strings of shell, pearl & facet chalcedony, 3.2g GISY silver 925 toggle.
1.288.000₫


17.8cm, 3 strings of shell, pearl & facet chalcedony,  3.2g GISY silver 925 toggle.

Top

Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/ab-currency.bwt
snippets/ab-currency.bwt