All successfully returned items will be credited to the original payment method. The original shipping charges will not be refunded. Please note that refunds can take up to 10 working days to show on your account due to varying processing times between payment providers, if your refund is being issued as DKSANSANGISY.COM credit, you’ll get a number  to do your next shopping . If you have any queries, or wish to discuss the returns procedure in further detail, please do not hesitate to contact us at Customer Care on +84 243 219 1706 or email slimmerstyle.jsc@gmail.com.

Wish you a wonderful day,

DK SANSAN & GISY Team

---------------

Tất cả các sản phẩm được hoàn trả thành công sẽ được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu ( qua thẻ thanh toán, tài khoản ngân hàng, Paypal…) Chi phí vận chuyển hàng sẽ không được hoàn lại. Xin hãy lưu ý rằng các khoản tiền hoàn có thể cần 10 ngày để xuất hiện trong tài khoản của bạn tùy theo thời gian xử lý giao dịch của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nếu khoản tiền hoàn của bạn ở dạng Mã tiền điện tử của DKSANSANGISY.COM, bạn sẽ nhận được một Mã số để tiếp tục mua sắm bất cứ lúc nào.

Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, hoặc bạn muốn thảo luận thêm chi tiết của việc hoàn tiền, đừng ngại liên lạc với Đội Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại: +84 243 219 1706 hoặc  email tới slimmerstyle.jsc@gmail.com.

Chúc  một ngày tuyệt vời,

DK SANSAN & GISY Team

Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy