Vòng tay METAL Series No.12 Bracelet

Hãng : GISY

18.3cm, 2 strings of multi color pearl, 3.2g GISY silver 925 toggle
1.148.000₫


18.3cm, 2 strings of multi color pearl, 3.2g GISY silver 925 toggle

Top

Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/ab-currency.bwt
snippets/ab-currency.bwt