Vòng tay METAL Series No.10 Bracelet

Hãng : GISY

19.7cm, multi color pearl, 2 types of facet labradorite, silver plated bead cap, 3.2g GISY silver 925 toggle.
1.568.000₫


19.7cm, multi color pearl, 2 types of facet labradorite, silver plated bead cap, 3.2g GISY silver 925 toggle.

Top

Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/ab-currency.bwt
snippets/ab-currency.bwt