Vòng cổ Kristel Aventurine & Shell Necklace

Hãng : GISY

42cm, aventurine (thạch anh xanh ngọc), tear drop nacre beads, silver S hook, siler cord.
1.645.000₫


42cm, aventurine (thạch anh xanh ngọc), tear drop nacre beads, silver S hook, siler cord.

Top

Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/ab-currency.bwt
snippets/ab-currency.bwt