Lỗi giao diện: file 'snippets/bizweb-pb-no-select.bwt' không được tìm thấy

Khẩu trang Facemask "Tránh xa 2 mét" N.01/ White 2213

Hãng : GISY

100% viscose. chất liệunhân tạo được coi là sẽ thay thế cotton trong tương lai nhờ tính bảo vệ môi trường. Viscose sẽ phân hủy sau 6 tuần được chôn dưới đất và cần rất ít nước để sản xuất (so với cotton) Khẩu hiệu "Tránh xa 2 mét" được thêu thành...
69.000₫ 0₫


100% viscose. chất liệunhân tạo được coi là sẽ thay thế cotton trong tương lai nhờ tính bảo vệ môi trường. Viscose sẽ phân hủy sau 6 tuần được chôn dưới đất và cần rất ít nước để sản xuất (so với cotton)

Khẩu hiệu "Tránh xa 2 mét" được thêu thành nhãn và đính phía ngoài khẩu trang, là lời nhắc nhở mọi người cảnh giác với dịch bệnh, giữ khoảng cách an toàn.

 

 Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy