(Để đọc tiếng Việt, mời nhấn vào đây)

Hi,

So this is how it goes with our Private Mode: Our coffeeshop still open everyday from 08-18:00 but:

1. From Monday to Friday, front door opens. Free entrance (you only pay 30k in order to hang around without ordering food or drinks)- However, we have to limit the quantity of guests at any particular moment to maintain safe distance (according to authorities). This means our door might be locked if we have more guests than we can control.

2. On Satuday and Sunday, front door closes. Entrance fee 150k per person (valids till 18:00 same day), you need to confirm tickets with our admin by messaging GISY Fanpage and our staff will pick you up at the gate on arrival.

This ticket includes private seat in our garden, day beds, kayak, free access to the lake, lifevests, perfect for a day chill out with family or friends.

Food and drinks can be order from our coffeeshop Menu.

Xin chào,

Và đây là chế độ hoạt động Riêng tư của chúng tôi: Quán cà phê GISY vẫn mở cửa hàng ngày từ 08-18:00, nhưng:

1. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, cửa trước mở. Vào cửa tự do (bạn chỉ cần trả 30k nếu bạn không cần gọi đồ ăn đồ uống)- Chúng tôi cần giới hạn số lượng khách để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của chính quyền. Thế có nghĩa là cửa có thể bị khóa bất kỳ lúc nào chúng tôi nhận thấy số lượng khách đã đạt giới hạn, và mở lại để tiếp nhận khách mới khi có khách rời đi.

2. Vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, cửa trước đóng. Vé vào cửa là 150k/ người (có giá trị tới 18:00 cùng ngày), bạn cần xác nhận vé với quản trị viên của chúng tôi bằng cách nhắn tin cho trang GISY Fanpage và nhân viên của chúng tôi sẽ đón bạn tại cổng.

Vé này bao gồm chỗ ngồi riêng trong vườn, giường nghỉ ngoài trời, thuyền kayak, bơi hồ tự do, áo phao, tuyệt vời cho một ngày vui chơi ngoài trời với gia đình hoặc bạn bè.

Đồ ăn và đồ uống vẫn được gọi từ Menu của chúng tôi và được phục vụ tại vườn.

 

Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy