Xin chào DKS :)

DK xin công bố định mức PVQ của 6 tháng gần nhất như sau:

Tháng

Định mức PVQ

02/ 2020

1 PVQ= 16.000 đ

03/ 2020

1 PVQ= 16.000 đ

04/2020

Chưa có thông tin

05/2020

Chưa có thông tin

06/2020

Chưa có thông tin

07/2020

Chưa có thông tin

*** Nếu thời điểm bạn kiểm tra bản công bố này mà nội dung trong ô tương ứng đề "Chưa có thông tin" thì có nghĩa là tháng đó định mức PVQ sẽ lặp lại của tháng gần nhất có thông tin công bố.

Chúc bạn một năm thành công,

DK SANSAN & GISY Team

 

Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy