Bộ lọc

Lưới Danh sách
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 88x88/ METAL- Khăn lụa vuông 88 cm mandala KIM

Chiếc khăn lụa chéo nhẹ như không này được in họa tiết mandala KIM bản quyền GISY bằng kỹ thuật in bậc thầy với viền khăn được cuộn thủ công theo đúng quy chuẩn của hàng xa xỉ. Dù cho phong cách mà bạn theo đuổi là gì, nó sẽ...

2.769.000₫
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 65x65/ Earth-METAL-Water

This scarf is made from premium 100% silk twill 16mm with top quality printing job and hand-rolled hem, but the most special thing about it is the pattern: at the center located Mandala METAL (designed by us in 2017, belongs to series 5 Oriental World elements) surrounded with complicated layers...

2.130.000₫
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 49x49/ METAL

Chiếc khăn lụa chéo nhẹ như không này được in họa tiết mandala “KIM” (METAL) bằng kỹ thuật in bậc thầy với viền khăn được cuộn thủ công theo đúng quy chuẩn của hàng xa xỉ. Dù cho phong cách mà bạn theo đuổi là gì, nó sẽ luôn mang...

1.270.000₫
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 49x49/ VIETNAM. METAL

Chiếc khăn lụa chéo nhẹ như không này được in họa tiết mandala “VIỆT NAM” tông màu Kim bằng kỹ thuật in bậc thầy với viền khăn được cuộn thủ công theo đúng quy chuẩn của hàng xa xỉ. Dù cho phong cách mà bạn theo đuổi là gì, nó...

1.270.000₫
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 88x88/ WATER- Khăn lụa vuông 88cm mandala THỦY

Chiếc khăn lụa chéo nhẹ như không này được in họa tiết mandala THỦY bản quyền GISY bằng kỹ thuật in bậc thầy với viền khăn được cuộn thủ công theo đúng quy chuẩn của hàng xa xỉ. Dù cho phong cách mà bạn theo đuổi là gì, nó sẽ...

2.769.000₫
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 49x49/ WATER

Chiếc khăn lụa chéo nhẹ như không này được in họa tiết mandala “THỦY” (WATER) bằng kỹ thuật in bậc thầy với viền khăn được cuộn thủ công theo đúng quy chuẩn của hàng xa xỉ. Dù cho phong cách mà bạn theo đuổi là gì, nó sẽ luôn mang...

1.270.000₫
Khăn lụa phong thủy tơ tằm 100% Mandala Silk Scarf 49x49/ VIETNAM.WATER

Chiếc khăn lụa chéo nhẹ như không này được in họa tiết mandala “VIỆT NAM” tông màu Thủy bằng kỹ thuật in bậc thầy với viền khăn được cuộn thủ công theo đúng quy chuẩn của hàng xa xỉ. Dù cho phong cách mà bạn theo đuổi là gì, nó...

1.270.000₫

Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy