(Bạn sẽ tìm thấy bản dịch tiếng Việt ở phía sau)

What is DK?

SANSAN launched in 2007 & GISY launched in 2011.

“DK” stands for “De Kleedkamer” in Dutch which simply means “The Dressroom”

DK SANSAN & GISY (The Dressroom of SANSAN & GISY) is how we call our boutiques which carry both brands SANSAN & GISY.

All clothing and jewelry in these boutiques are designed by the two of us- Gijs and Yen Voogt .

DKSANSANGISY.COM - launched in 2015 - is our online boutique which was set up to serve Vietnamese-far-away and international customers. Everybody deserves high quality clothing and accessories, don’t you agree? ;)

Why  two brands (to make such a long name! :)?

We can’t make it one brand because the styles of SANSAN & GISY are totally different.

SANSAN (mainly classy-fem or classy-mod style)  is purely for office hours. You wear SANSAN to look professional, yet chic.

GISY (mainly boho-classy and boho-fem style) is made for travelling, vacation and other activities outside the office. You wear GISY to look free, unique and artistic.

A modern lady with diverse life is a typical customer of both brands.

Do we have brick-and-mortal stores?

Sure. In Hanoi- Vietnam we are now have 3 boutiques we directly manage. You can find the exact addresses and directions at “Stores- Cửa hàng” at the foot of this website.

---------

DK là viết tắt của cái gì?

SANSAN ra mắt năm 2007 & GISY năm 2011.

“DK” viết tắt của  “De Kleedkamer” trong tiếng Hà Lan có nghĩa đơn giản là “Phòng thử đồ”

DK SANSAN & GISY (Phòng thử đồ của SANSAN & GISY) là tên của chuỗi các cửa hàng của chúng tôi nơi trưng bày cả hai nhãn hiệu SANSAN & GISY.

Tất cả các mặt hàng quần áo và trang sức tại các cửa hàng này đều được  thiết kế bởi Gijs & Yen Voogt .

DKSANSANGISY.COM - ra mắt năm 2015- là cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, được thành lập để phục vụ các khách hàng Việt Nam ở xa và khách hàng quốc tế. Mọi người đều xứng đáng có được quần áo và phụ kiện chất lượng cao, bạn đồng ý không nào? ;)

Tại sao phải có những hai nhãn hiệu (để làm thành một cái tên dài như vậy! :)?

Chúng tôi không thể nhập chung thành một nhãn hiệu bởi vì SANSAN và GISY có phong cách hoàn toàn khác nhau.

SANSAN ( phong cách classy-fem hoặc classy-mod) thuần túy chỉ nên sử dụng trong công sở. Bạn mặc đồ SANSAN để có vẻ ngoài chuyên nghiệp, nhưng vẫn sang trọng.

GISY (phong cách boho-classy hoặc boho-fem) được tạo ra cho những chuyến du lịch, những kỳ nghỉ và các hoạt động khác bên ngoài văn phòng. Bạn mặc GISY để có vẻ ngoài phóng khoáng, độc đáo và đầy tính nghệ sĩ.

Một phụ nữ hiện đại với đời sống phong phú là một khách hàng tiêu biểu của cả hai nhãn hiệu.

Chúng tôi có các cửa hàng ngoài đời thực không?

Chắc chắn rồi. Chúng tôi sở hữu và trực tiếp điều hành 3 cửa hàng tại Hà Nội, Việt Nam. Bạn có thể tìm được địa chỉ chính xác và cả bản đồ đường đi trong mục “Stores- Cửa hàng” ở phần chân của trang web này.

Top

Lỗi giao diện: file 'snippets/ab-currency.bwt' không được tìm thấy